Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hjortmarka

Kryptall vid Kroksjön

Hjortmarka är ett mycket populärt friluftsområde som ligger i direkt anslutning till Alingsås stad. Området ligger inom promenadavstånd från stadens centrum. I området finns vandringsled, och vintertid även skidspår.

Vid Stora Kroksjön ligger friluftsgården Hjortgården som är utgångspunkt för områdets system av stigar. Vid Hjortgården finns också grillplatser och en servering som har öppet flera dagar i veckan.

Naturreservatet sträcker sig från Härsberget och Ängabo i väster till Stora Kroksjöns östra ände samt norrut mot Olstorp och Nygård.

Naturen närmast staden domineras av medelålders till äldre ekbestånd, på höjderna med ökande inslag av tall. Ekskogen är mestadels hedartad med en öppen och lättvandrad karaktär. Hjortgården omges av öppna marker som sköts med slåtter och röjningar. Längre österut blir tallen dominerande.

Sjöarna i naturreservatet bidrar starkt till områdets attraktivitet för friluftslivet. De flesta av sjöarna är näringsfattiga skogssjöar med mer eller mindre opåverkad hydrologi.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hjortmarka naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • skada eller samla in växter och djur. Plockning av bär, svamp och blommor för eget behov som inte strider mot fridlysningsregler är tillåtet
 • göra upp eld på andra platser än de som pekats ut av förvaltaren
 • ta med hund som inte är kopplad eller något annat husdjur som går löst. För jakt får du ta med drivande/stötande hund eller hund för eftersök
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • framföra motordrivet fordon annat än till speciellt anlagda platser för handikapparkering
 • anordna lägerverksamhet utan att fråga förvaltaren.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2010, regeringsbeslut 2013
Areal: Cirka 363 hektar
Naturvårdsförvaltare: Alingsås kommun
Kommun: Alingsås

Hjortmarka är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Från Göteborgshållet kör du E20 genom Götarondellen i Alingsås (rondell med ljussignalen) och svänger sedan höger vid nästa ljussignal. Kör sedan cirka 500 meter söderut på Sandbergsvägen till parkeringsplatsen vid Hjortgården.

Från Stockholmshållet, ta vänster vid de första ljussignalerna vid infarten till Alingsås. Kör sedan cirka 500 meter söderut på Sandbergsvägen till parkeringsplatsen vid Hjortgården.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss