Bassholmen

Betesdjur på Bassholmen. Foto: Maria Johansson

Bassholmen ligger mellan Bokenäset, Skaftö och Orust och karaktäriseras av ett säreget och vackert kulturlandskap med smala lövträdskantade dalstråk i öster och vidsträckta, öppna betade ängsmarker i de centrala delarna. I nordväst finns ett område med sammanhängande barrskog som betas. Den gamla mangårdsbyggnaden på centrala delen av ön har byggts om och används som gästhem.

De vidsträckta ängsmarkerna avbryts här och var av låga bergknallar. Kring den gamla gården finns ett parkliknande område med lind, alm, ask samt flera stora ekar. Den mångskiftande och rofyllda naturmiljön på Bassholmen inbjuder till strövtåg. Närmast vattnet finns salta strandängar. I de grunda och näringsrika vattnen kring Bassholmen finns ett mycket rikt fågelliv. Detta gäller särskilt vintertid då sjöfågel och vadare samlas i de isfria områdena.

Vid Bassholmens båthamn finns ett flertal byggnader och anläggningar som har sitt ursprung i de verksamheter som har bedrivits på ön, såsom sillkokeri, träbåtsvarv och mekanisk verkstad. De gamla varvsbyggnaderna används som museum av föreningen Allmogebåtar som här visar upp äldre båttyper.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Bassholmens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Ha hund okopplad. Förbudet gäller inte brukshund i samband med skötsel av naturreservatet, jakt eller eftersök av skadat vilt.
  • Elda på andra platser än i de eldstäder som är iordningställda och anvisade. Förbudet gäller inte gasol- och spritkök eller liknande.
  • Övernatta utomhus annat än på platsen som framgår av beslutskartan nedan.
  • Förtöja båt eller annan farkost mer än två nätter i sträck på samma plats. Förbudet gäller inte i gästhamnen.
  • Lägga upp eller förvara båt eller annan farkost på land annat än på markerade platser. Förbudet gäller inte tillfällig uppläggning dagtid.
  • Sätta upp tavla, affisch, skylt eller liknande anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1975
Areal: cirka 86 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun. De marina delarna förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Kommun: Uddevalla

Hitta hit

Till Bassholmen kommer man via turbåt från Uddevalla sommartid. Vid varvet på ön finns också gästbrygga för fritidsbåtar.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss