Bassholmen

Foto: Thomas Carlén

Bassholmen ligger mellan Bokenäset, Skaftö och Orust och karaktäriseras av ett säreget och vackert kulturlandskap med smala lövträdskantade dalstråk i öster och vidsträckta, öppna betade ängsmarker i de centrala delarna. I nordväst finns ett område med sammanhängande barrskog som betas. Den gamla mangårdsbyggnaden på centrala delen av ön har byggts om och används som vandrarhem.

De vidsträckta ängsmarkerna avbryts här och var av låga bergknallar. Kring den gamla gården finns ett parkliknande område med lind, alm, ask samt flera stora ekar. Den mångskiftande och rofyllda naturmiljön på Bassholmen inbjuder till strövtåg. I de grunda och näringsrika vattnen kring Bassholmen finns ett mycket rikt fågelliv. Detta gäller särskilt vintertid då sjöfågel och vadare samlas i de isfria områdena. På Bassholmen finns gamla varvsbyggnader som används av föreningen Allmogebåtar som här visar upp äldre båttyper.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Bassholmens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • tälta; dock får lägerverksamhet bedrivas efter tillstånd av förvaltaren
  • ställa upp husvagn, göra upp eld annat än på platser som förvaltaren anvisar
  • medföra okopplad hund
  • framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1975
Areal: cirka 86 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla

Hitta hit

Hitta hit

Till Bassholmen kommer man via turbåt från Uddevalla sommartid. Vid varvet på ön finns också gästbrygga för fritidsbåtar.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt