Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gullängen

Äng inramad av skog i Gullängens naturreservat. Foto: Jan Mogol

Foto: Jan Mogol

Gullängen, ett sött namn på ett vackert område. Det vilar numera en närmast pastoral frid över markerna. Annat var det förr. Gullängens jordar består av svett och möda. Det här är nämligen gamla slåtter- och betesmarker.

Gullängen är ett så kallat småskaligt landskap. Ett lapptäcke av öppna gräsmarker, rikkärr, hagmarker, grova ekar, hassellundar, ädellövskogar och sumpskogar. Alla dessa skiftande miljöer, kombinerade med en ganska kalkrik berggrund, ger ett mycket rikt växt- och djurliv. Här finns också flera hotade eller sällsynta arter. En fristad för liv som har svårt att finna en stillsam plats i vår hektiska tid.

Naturreservatets märkligaste miljöer finns i norr. Det rör sig om små våtmarker som kallas för extremrikkärr. Extremrikkärr är rika på mineraler. I synnerhet kalcium. Däremot är det ont om fosfor. Det betyder, märkligt nog, att rikkärren är ganska näringsfattiga. Den här parallella rikedomen och fattigdomen passar perfekt för vackra orkidéer som kärrknipprot, ängsnycklar, sumpnycklar, nattviol och flugblomster.

Södra delen av reservatet är rikt på fornlämningar. Gravfält och fornåkrar vittnar om att människor länge dragits till platsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Gullängen men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Parkera motordrivet fordon, släpvagn, husvagn eller liknande utanför den anvisade parkeringsplatsen. Det är vidare förbjudet att parkera på de anvisade parkeringsplatserna i mer än 24 timmar i sträck.
 • Cykla annat än på vägar och stigar.
 • Gräva upp växter samt plocka svampar, mossor och lavar.
  Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Elda annat än på anvisad grillplats.
  Förbudet gäller inte gasol-, spritkök eller liknande.
 • Flytta eller ta bort, förstöra eller skada levande såväl som döda träd eller grenar, oavsett om dom står upp eller ligger ner.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • Fånga eller samla in djur, inbegripet ryggradslösa djur.
 • Arrangera idrottstävling, läger, liknande verksamhet eller sammankomster med mer än 50 personer. Det är tillåtet med evenemang över 50 personer som enbart tar befintliga vägar eller vandringsleder i anspråk samt i samband med skolskogsverksamhet.

 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2021
Areal: 53 ha
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Hitta hit

Naturreservatet Gullängen ligger vid foten av Brunnhemsbergets västsluttning. Ungefär en kilometer öster om Broddetorp, i Falköpings kommun.

Ta vägen Varnhem-Broddetorp. Precis innan Broddetorps samhälle, sväng vänster mot Stenstorp. Efter 500 meter sväng vänster mot Botorp. Följ vägen cirka 1,5 kilometer. Parkeringsplats finns till höger. Vägvisare och stig hittar du till vänster om vägen till Gullängen.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss