Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Råssö

Foto: Hans Alexandersson

Råssöhalvön ligger vid Stigfjorden, i Orusts kommun. På halvön finns goda badstränder och framför allt på halvöns västsida värdefulla vandringsområden bestående av vackra ekdungar och hagmarker. I området finns även ett värdefullt barrskogsbestånd.

Råssö. Foto: Hans Alexandersson

Foto: Hans Alexandersson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Råssö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn
  • framföra motorfordon längre än till den allmänna parkeringsplatsen på Råssö 1:7, förbudet gäller dock inte den som är boende på Råssöhalvön eller besökare till denne
  • parkera motorfordon på annan plats än på för allmänheten avsedd parkeringsplats
  • göra upp eld, annat än på särskilt iordningställda platser
  • gräva upp växter
  • medföra ej kopplad hund.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1974
Areal: cirka 488 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Orust

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Råssö når du genom att ta av söderut från väg 178 mellan Varekil och Ellös.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.