Råssö

Foto: Hans Alexandersson

Råssöhalvön ligger vid Stigfjorden, i Orusts kommun. På halvön finns goda badstränder och framför allt på halvöns västsida värdefulla vandringsområden bestående av vackra ekdungar och hagmarker. I området finns även ett värdefullt barrskogsbestånd.

Råssö. Foto: Hans Alexandersson

Foto: Hans Alexandersson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Råssö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn
  • framföra motorfordon längre än till den allmänna parkeringsplatsen på Råssö 1:7, förbudet gäller dock inte den som är boende på Råssöhalvön eller besökare till denne
  • parkera motorfordon på annan plats än på för allmänheten avsedd parkeringsplats
  • göra upp eld, annat än på särskilt iordningställda platser
  • gräva upp växter
  • medföra ej kopplad hund.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1974
Areal: ca 488 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Orust

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Råssö når du genom att ta av söderut från väg 178 mellan Varekil och Ellös.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats