Rya skog

Foto: Thomas Andersson, Västkuststiftelsen

Rya skog på Hisingen i Göteborg är unikt på det sättet att här finns rester av en mycket gammal skog, kanske sedan förhistorisk tid. Det äldsta kända dokumentet där Rya skog förekommer är en teckning av utsikten från Göta älvs södra strand utförd 1678 av Erik Dahlberg. På den är skog markerad där Rya skog ligger. På en karta upprättad 1760 av lantmätare Carl Scharin finns skog och äng markerade i det område vi nu kallar Rya skog.

Av äldre tiders markanvändning finns idag spår kvar i form av stora ekar som utvecklats i ett öppnare landskap då ängar och betesmarker troligen utgjorde en större andel av skogens yta.

Skogen har sedan länge utvecklats fritt. Alsumpskog täcker stora delar av reservatet. Här finns också hassellundar med ek och hassel. Vanliga buskar är exempelvis hagtorn, röda vinbär, olvon och getapel.

Kaprifol

Kaprifol. Foto: Martin Fransson

Ekorre samlar gräs. Foto: Martin Fransson

Frodig natur och rikt fågelliv

Blommor som du kan hitta här är vårblommorna desmeknopp, gullpudra, vårlök, vitsippor, liljekonvalj och svalört. Sommartid växer storrams, kaprifol, ormbär, humle och rödblära här.

Inom området finns rådjur, grävling och ekorre. Fågellivet är rikt med bland annat mindre flugsnappare och rosenfink. Mindre hackspett, näktergal, härmsångare och kattuggla finns också här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Rya skog, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • förstöra, rubba eller ändra markytan
 • fälla eller skada växande träd eller buskar
 • bryta kvistar, ta bort växter eller växtdelar
 • inplantera växter
 • jaga, fånga eller döda djur
 • skada eller bortföra ägg eller bo
 • uppföra byggnad, verkställa odling eller beta kreatur
 • i annonseringssyfte sätta upp tavla, plakat, inskrift eller likande
 • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Bildat: 1928
Areal: Cirka 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Göteborgs stad, Park & naturförvaltningen
Kommun: Göteborg

Hitta hit

Rya skog ligger strax väster om Älvsborgsbrons fäste på Hisingen, mellan Ryaverket och Skarvikshamnen. Entrén ligger mittemot port nr 1 till Oljehamnen. Parkeringsplatser finns på båda sidor om Oljevägen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss