Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tofta

Tofta är ett kustlandskap med fornlämningar i form av rösen från bronsåldern. Lämningarna ligger på en bergsrygg som skjuter ut mellan Kråkerösund och Myggstaviken. Området bjuder på lätta och omväxlande vandringar över blomrika strandängar och kala klippor, som gjorda för bad och fiske.

Herrgård och sill

En lindallé leder dig fram till Tofta ­herrgård med anor från 1500-talet. Huvud­byggnaden fick sitt nuvarande utseende år 1782. Gårdens storhetsperiod sammanfaller med sillens, mellan åren 1747 och 1809. Sillen var en viktig handelsvara i Bohuslän. På Stensholmen utanför Toftahalvön växte en stor industri upp med sillsalteri och trankokeri.

Botaniska skatter

Här finns betade strandängar med enebuskar och klippor. Många vackra blommor tävlar om din uppmärksamhet. Rödmire som öppnar sin blomma mitt på dagen vid fint väder. Den rosa kusta­run som trivs på de steniga havsstränderna. Ängsnycklar gillar fuktängen vid Äggdal och blommar fint tidig sommar. Andra botaniska rikedomar du kan hitta är granspira och ormtunga. På strandängarna växer smultronklöver. I klippspringor och på hällmarker finns olika arter av fetknopp och trift. På sensommaren lyser ljungen lila i skrevorna.

Full fart på fågellivet

På strandängarna häckar rödbena och både större och mindre strandpipare. Ibland på vintern kan du se fjällvråk och havsörn, och i flyttfågeltider rastar olika gäss här. Myggstaviken, söder om reservatet, är känt för sitt rika fågelliv.

Bra att veta

 • Vägen till naturreservatet går förbi den kulturhistoriskt intressanta Tofta Herrgård, där en restaurang och hotellanläggning finns idag.
 • Härifrån är det nära till Nordön och Marstrand.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tofta naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • medföra okopplad hund
 • tälta eller ställa upp husvagn; dock får tältning efter ansökan ske på av naturvårdsförvaltaren anvisad plats inom fastighet Tofta 1:6 och gäller endast scoutgrupper, lägerskolor och liknande
 • göra upp eld annat än på platser anvisade av förvaltaren
 • framföra motorfordon annat än på för allmän motorfordonstrafik tillåten enskild väg
 • rida annat än på stigar som särskilt anvisats av förvaltaren
 • anordna bojförtöjning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1980
Areal: Cirka 635 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Hitta hit

Tofta ligger i Kungälvs kommun strax söder om Lycke kyrka. Tag från E6 norr om Göteborg vid Kungälv av väg 168 mot Marstrand och Ytterby. Vid Tjuvkil tag väg 570 och följ skyltningen mot Tofta. Vägen till naturreservatet bär förbi den kulturhistoriskt intressanta Tofta Herrgård.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss