Tofta

Tofta är ett kustlandskap med lämningar från bronsåldern. Fornlämningarna ligger på en bergrygg som skjuter ut mellan Kråkerösund och Myggstaviken. Naturreservatet är lättillgängligt och erbjuder goda möjligheter till strövtåg, bad och fiske.

En lindallé leder dig fram till Tofta herrgård. Huvudbyggnaden fick sitt nuvarande utseende år 1782. Toftas storhetsperiod sammanfaller med den största sillperioden, mellan åren 1747 och 1809. Det var då det fanns ekonomiska möjligheter att uppföra herrgården. Sillen var en viktig handelsvara i Bohuslän. På Stensholmen utanför Toftahalvön växte en storindustri upp med sillsalteri och trankokeri.

Trädlöst landskap

Naturreservatet kännetecknas av trädlösa hedmarker, men i skydd av berget finns det även betesmarker. Du kan hitta botaniska skatter som ängsnycklar, granspira och ormtunga. På de betade strandängarna växer smultronklöver. I klippspringor och på hällmarker finns olika arter av fetknopp samt trift. I augusti pryder ljungens rödvioletta färg de karga hällmarkerna.

Myggstaviken, söder om reservatet, är känt för sitt rika fågelliv och i Tofta kile häckar flera arter simänder och andra fåglar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tofta naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • medföra okopplad hund
 • tälta eller ställa upp husvagn; dock får tältning efter ansökan ske på av naturvårdsförvaltaren anvisad plats inom fastighet Tofta 1:6 och gäller endast scoutgrupper, lägerskolor och liknande
 • göra upp eld annat än på platser anvisade av förvaltaren
 • framföra motorfordon annat än på för allmän motorfordonstrafik tillåten enskild väg
 • rida annat än på stigar som särskilt anvisats av förvaltaren
 • anordna bojförtöjning

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1980
Areal: Cirka 635 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Hitta hit

Tofta ligger i Kungälvs kommun strax söder om Lycke kyrka.
Tag från E6 norr om Göteborg vid Kungälv av väg 168 mot
Marstrand och Ytterby. Vid Tjuvkil tag väg 570 och följ
skyltningen mot Tofta. Vägen till naturreservatet bär förbi den
kulturhistoriskt intressanta Tofta Herrgård.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats