Ulön-Dannemark

Ulön och Dannemark består av två huvudöar som är förenade med varandra genom ett smalt och lågt näs, samt ett antal mindre öar och skär.

På nordvästsidan av Dannemark finns öns högsta punkt som markeras av ett välbevarat bronsåldersröse. Öarna bär tydliga spår av inlandsisens verksamhet med vackra rundhällar, isräfflor och skärtråg.

Ulön har tidigare varit bebodd och man kan fortfarande skönja en gårdsstruktur med boningshus, uthus och trädgård. De gamla stenkajerna minner om tidigare stentäktverksamhet, som pågick fram till 1930-talet.

Kalkgynnad flora

Av botaniskt intresse är framför allt kalktorrängarna på näset samt de igenväxande kulturmarkerna som ligger centralt på öarna. Här finns arter som blodnäva, getrams, vildlin och backsmultron. Stränder, grundbottnar och lövsnår gynnar ett relativt rikt fågelliv.

Naturhamnar och fina bad

De stora vikarna utgör bra naturhamnar för fritidsbåtar. Sandstränderna utmed näset i de små vikarna längs Dannemarks nordostsida är fina badstränder. Öarna är också lämpade för strövtåg med flera vackra utsiktspunkter över skärgården.

Darrgräs. Foto: Pixabay

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ulön-Dannemarks naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta på sandreveln
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • medföra okopplad hund
  • gräva upp växter
  • anordna bojförtöjning
  • förtöja eller ankra upp husbåt för mer än två dygn.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 1983
Areal: cirka 309 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Hitta hit

Reservatet som ligger utanför Heestrand i Tanums kommun kan bara nås med båt.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats