Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Boksjön

Vy över Boksjön

Foto: Lars Molander

I Boksjöns naturreservat står vattnet i fokus. Upplev den vackra klarvattensjön som binder ihop Tresticklans nationalpark i Sverige med Lundsnesets naturreservat i Norge till ett imponerande stort vildmarksområde.

Boksjön är en riktig skönhet. En så kallad klarvattensjö med prominenta invånare som öring, storröding och storlom. Du kan faktiskt få se öringen leka nedströms i Hallerudsälven. En älvsträcka som ingår i det nya naturreservatet.

Fri lek för fisken

För att fisken ska få leka fritt har älven återställts. Det betyder att stenar och block som en gång fraktades bort för en fri flottningsled nu åter tronar på älvens botten. Även ett vandringshinder i sjöns utlopp har fått ge vika för fiskarnas önskemål om passage.

Vatten, myr och barrskog

Naturreservatet består i huvudsak av vatten, precis som namnet antyder. Men inom gränserna ryms också myrar och barrskogar. Skogarna står värd för mängder av träd som sedan länge hunnit fylla hundra år. Åtskilliga av de vackra träden tronar på öarna i sjön.

Granne med Tresticklan och Lundsneset

Trots all magnifik natur är Boksjöns kanske främsta förtjänst dess grannar. Det nya naturreservatet vilar nämligen skuldrorna mot norska Lundsnesets naturreservat i väster och svenska Tresticklans nationalpark i öster. Tillsammans bildar trion ett enormt vildmarksområde på sisådär 59 kvadratkilometer. I sydväst gränsar naturreservat till vandringsleden Karl XII:s väg.

Femtionio kvadratkilometer orörd vildmark betyder att det är en god idé att ta med sig karta och kompass under besöket. Med rätt utrustning har du en svårslagen upplevelse framför dig. Frihet, skönhet och tystnad - fjärran från vardagens stress.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Boksjön men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Under tiden 1 april–31 juli färdas igenom eller på annat sätt uppehålla sig inom området runt Metebergsöarna enligt karta i bilaga 2a.
  • Ta bort eller på annat sätt skada döda träd, eller skada levande träd eller buskar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2024
Areal: 379,5 hektar varav 277 hektar vatten
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Dals Ed

Större delen av området ingår i EU:s ekologiska närverk av skyddade områden, Natura 2000.

Skyddad natur

Hitta hit

Kör den allmänna vägen 166 norrut. Vid Högen, strax innan norska gränsen, sväng höger mot Gunnarsbyn. Följ vägen norrut i cirka 8,5 kilometer till reservatets parkering. Här finns också information om naturreservatet.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss