Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Dättern I Frugårdssund

Foto: Hans Alexandersson

Dättern är en avsnörd, grund vik i sydligaste delen av Vänern, cirka 15 kilometer öster om Vänersborg. Reservatet består till allra största delen av vattenmiljöer och vassar.

Stränderna karaktäriseras av vidsträckta bladvassar, men det finns också betade strandängar. Du kan hitta typiska växter för en näringsrik slättsjö, som till exempel blomvass, svalting och vattenaloe. På Frugårdsudde finns ett stort bestånd med klibbal, som innehåller rikligt med lågor och högstubbar.

Viktigt område för fågellivet

Dättern har stor betydelse för fågellivet. Området ingår i den förteckning av internationellt värdefulla våtmarker som är knuten till Ramsarkonventionen. Exklusiva vassfågelarter som rördrom, bruk kärrhök, trastsångare och skäggmes finns i området.

Fågeltorn. Foto: Hans Alexandersson

Stor betydelse för gösen

Dättern och Brandsfjorden fungerar som rastplats för änder och vadarfåglar i stora antal. Under hösten kan tusentals simänder samlas här. Som rastlokal för vadarfåglar är Dättern en av de främsta i Sveriges inland. Dättern har också mycket stor betydelse för reproduktionen av gös i Vänern.

Rördom. Foto: Erik Landgren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Dätterns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • anbringa tavla, skylt eller göra inskrift eller liknande
 • framföra motordrivet fordon annat än på tillfarten till parkeringsplatsen på Frugårdsudde
 • framföra motorbåt med högre hastighet än fem knop
 • anordna båttävling.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 1998
Areal: cirka 1 482 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vänersborg, Grästorp, Lidköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Området nås antingen från Vänersnäs eller från Salstad - Sjöryd.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss