Billingekleven

Billingekleven ligger strax nordväst om Skövde och begränsas i söder av vägen upp genom Strupen och i norr av ett stort diabasbrott. Genom hela området löper Billingens diabasbrant med höga stup och lerskiffer. Bäckarna och källflödena i området är påverkade av berggrunden och tydligt kalkhaltiga.

Områdets största värden ligger i brantmiljöerna, sumpskogen och bäck- och
källmiljöerna. Den gamla och orörda skogen består av ett flertal trädslag. I branten
finns rena bestånd av gran och ädellövträd. Nedanför branten finns sumpskogar och bäckmiljöer med klibbal och gran. I den skuggiga och fuktiga miljön trivs mossor, lavar, svampar och insekter. Här finns flera intressanta mossor och lavar, bland annat den hotade jättelaven.

Friluftsliv

Här finns strövstigar som utnyttjas för vandring och utflykter. Den södra delen gränsar till Billingehus med friluftsbad och skidspår. På flera platser finns goda utsiktspunkter över Skövde och vid klart väder kan man se ända bort till Omberg. Några av diabasstupen utnyttjas för bergsklättring.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Naturreservatet Billingekleven men tänk på att det inte är tillåtet att

 • fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller annan växtlighet
 • gräva upp växter eller växtdelar
 • plocka eller samla in växter eller växtdelar
 • fånga eller samla in djur
 • göra upp öppen eld annat än på anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • medföra okopplad hund eller katt
 • klättra i berg annat än på de platser och under de tider på året som anges av naturvårdsförvaltaren
 • cykla eller rida annat än på anlagda vägar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2005
Areal: 36,3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Skövde kommun
Kommun: Skövde

Hitta hit

Billingekleven ligger strax nordväst om Skövde tätort och sträcker sig cirka två kilometer i nord-sydlig riktning längs Billingens östbrant.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss