Äng

Äng ligger i Ed. Här finns stora geologiska naturvärden, ett värdefullt fornlämningsområde och ett betydelsefullt närströvområde. Vegetationen består av tallskog, med inslag av lövträd och tätare partier av gran.

Här finns randbildningar från den mellansvenska israndzonen som anses representera ett omkring 800-årigt stillestånd i inlandsisens tillbakaryckning med början från omkring 11 000 år sedan. Denna ingår i den nordliga randbildningen och utgörs främst av en isälvslagring som ligger i en markerad sprickdal som i dag utfylls av sjön Stora Le. Grusälvsdeltat omges av två randmoräner på båda sidor om Lilla Le. Hela Eds samhälle vilar på den mäktiga grusavlagringen. 

Strövområde

Vid Äng kan man vandra på ytan av det gamla isälvsdeltat. Från kanten av deltat kan man blicka ut över det som en gång varit täckt av hav. Går man ner i sluttningen finner man tydliga strandhak och klapperstensvallar från det forna ishavet. I reservatet finns också Dalslands största sammanhängande fornlämningsområde. Det utgörs av ett sextiotal gravhögar, stensättningar och en domarring från yngre järnåldern.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Äng men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon (inkl. moped)
  • parkera annat än på särskilt angivna platser
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • rida

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1979
Areal: Cirka 13 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed

Hitta hit

Naturreservatet Äng ligger i Ed, strax sydväst om sjön Lilla Le.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss