Gullmarsskogen

Foto: Martin Fransson

Gullmarsskogen ligger cirka 6 ilometer nordost om Lysekil nära Gullmarsfjordens norra strand. Terrängen i reservatet är utmärkt för vandring och från de högsta partierna erbjuds en vacker utsikt över den södra delen av Stångenäset.

I områdets centrala del ligger en friluftsgård och härifrån löper elljusspår, stigar och leder i olika riktningar. Badplats finns vid Rörvik.

Området karaktäriseras av hällmarker med mindre dalgångar emellan. Dalgångarna betas. En frodig randlövskog ramar in kulturmarkerna. Skogen för övrigt består av tall, björk och gran. Lövskogen som löper i en bäckravin ner mot Sandvik har en rik markflora och uppvisar något av naturskogskaraktär med döda och fallna träd.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gullmarsskogens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • tälta utan tillstånd
  • ställa upp husvagn
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld annat än på platser som naturvårdsförvaltaren anvisar.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1977
Areal: cirka 216 hektar
Naturvårdsförvaltare: Lysekils kommun
Kommun: Lysekil

Hitta hit

Med bil kommer man till området dels norrifrån på vägen mot Alsbäck och söderifrån på vägen genom Finnsbo mot Sandviken. Parkeringsplatser finns i norr vid infarten till Fjällastugan och i söder cirka 500 meter innan Sandviken.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.