Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Öjemossen

Öjemossen ligger sydväst om Bäckefors, på gränsen mellan Bengtsfors och Färgelanda kommuner. Öjemossen är ett av länets allra finaste våtmarksområden. De vidsträckta mosseplanen är i huvudsak helt kala och kännetecknas av rikt varierande ytstrukturer. Längs mossens kanter växer på många ställen randskog och i den södra delen förekommer glest växande martallar.

Vegetationen på större delen av mosseplanen domineras av fattiga ristuvesamhällen med bland annat ljung, klockljung och tuvsäv. I de mellanliggande blöta höljepartierna växer rikligt med vitag, olika arter av sileshår samt bitvis även kallgräs. Från Kronön sträcker sig ett dråg mot sydväst. Här finner man mossor som är karakteristiska för medelrika till rika kärr såsom knoppvitmossa, purpurvitmossa och guldspärrmossa.

Särskilt anmärkningsvärda är de omfattande system av höljegölar, de så kallade Munkekällorna, som finns öster om Kronön. Höljegölarna har bildats av mossens tillväxt på höjden varigenom sprickor har uppstått i torven. Ofta sträcker dessa sprickor sig ända ner till underliggande fastmark.

Rikt fågelliv

Fågellivet på mossen är mycket rikt med flera häckande arter bland annat storspov, grönbena, ljungpipare och smålom. Mossen är också orrspelplats.

Gammal skog

Vissa delar av Öjemossen består av fastmark med olikåldriga bestånd med blandskog (gran, tall, björk och en hel del asp). Skogen är endast i liten utsträckning påverkad av skogsbruk i modern tid och har vissa naturskogskvaliteter med bland annat god tillgång på död ved och riklig förekomst av hänglavar.

Under 1800-talet har det på södra delen av Kronön funnits bebyggelse troligen i form av ett torp. En del av namnen på öarna i Öjemossen tyder på att man tagit ängshö, eventuellt svedjat (Ängkasön) och att de varit betydligt mer lövskogsklädda.

Grönbena. Foto: Kent-Ove Hvass

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Öjemossen men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra motorfordon och terrängcykel
 • tälta
 • elda
 • störa djurlivet exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära boplats
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar
 • plocka eller samla in växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp för husbehov
 • medföra okopplad hund (gäller ej jägare med jakträtt) eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • anordna orienteringskontroller eller snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2002
Areal: cirka 724 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Färgelanda, Bengtsfors

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Natura 2000

Hitta hit

Öjemossen ligger väster om väg 172 mellan Högsäter och Bäckefors. Orten Råggärd ligger söder om mossen. Lättast når du Öjemossen via den lilla vägen norr om mossen.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss