Sydbillingens platå

Foto: Svante Hultengren

Reservatet utgörs av de centrala delarna av Sydbillingens platå med sitt centrum cirka 8 km väster om Skövde. Sydbillingens platå är ett av södra Sveriges största sammanhängande vildmarksområden, orört sedan mitten av 1800-talet, med en yta på ca 2000 hektar.

Berggrunden på platån består av den vulkaniska bergarten diabas. Jordlagren består antingen av ett tunt moräntäcke eller mindre mäktiga torvlager. Genom att diabasens yta genomkorsas av sprickor och sänkor har ett mosaikartat landskap skapats med skogar inom de torrare och myrmarker inom de fuktigare delarna.

Myrmarkerna utgörs av några större mossar samt många mindre kärrpartier. Storemossen, Huljamossen och Degramossen dominerar reservatets östra del. Kärren bildar ett nätverk i de skogspartier som omger mossarna.

Skogsmarkerna finns i huvudsak inom de västra delarna av reservaten samt runt mossarna i öster. Skogarna är i hög grad orörda och har en ursprunglig karaktär, till största delen genom en naturlig föryngring efter 1800-talets intensiva betning och skogsbruk.

Älg, tjäder, pärluggla samt nötkråka finns i gammelskogen. Orre och ljungpipare kan höras på mossarna. Laggen som omger högmossarna ger husrum åt bland annat skvattram, hjortron, klockljung.

Tjäder. Foto: Kent-Ove Hvass

Tjäder. Foto: Kent-Ove Hvass

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Sydbillingens platå men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen i övrigt, t ex genom att plocka växter, lav eller mossa
 • medföra okopplad hund
 • störa djurlivet
 • parkera eller framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • anordna orienteringskontroller, snitsla spår eller liknande
 • anordna militära övningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1981
Areal: ca 1700 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping, Skara, Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Lättast är att åka från Skövde upp mot Simsjöns norra sida där en parkeringsplats finns. Från parkeringen kan du följa vägen fram till platsen för informationstavlan.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.