Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lena borg

Borgruin.

Naturreservatet har fått sitt namn efter ruinerna av stenpalatset Lena borg som ligger i naturreservatet. Lena borg ligger i ett vackert landskap på Varvsbergets norra del, strax söder om Kungslena kyrka, och omges av betesmarker och ädellövskog.

Lena borg omnämns i historiska källor redan på 1200-talet i samband med stridigheter mellan Sverker Karlsson och Erik Knutsson. Området är ett intressant besöksmål med höga kulturhistoriska och geologiska värden och med en fin natur.

Naturreservatet säkrar allmänhetens tillgänglighet till Lena borg och utsiktsplatsen Höge klint, där besökarna får en fantastisk vy över Skaraborgs kulturbygder. Den lokala föreningen Lena Gille lägger ner ett stort arbete på att sköta vandringsleder, utsiktspunkter och rastplatser i området. Vandra gärna på dessa leder, och ta med er matsäck. Förslagsvis äter du den vid ruinerna efter Lena borg eller utsiktsplatsen Högeklint.

Skogen i området är kuperad och varierad, med bitvis gott om död ved. Här finns ekskogar, askskogar, lövsumpskogar, gammelgranar och fina bäckraviner. Flera mossor som signalerar höga naturvärden finns i området, exempelvis långfliksmossa och skogshakmossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Känn dig välkommen att besöka naturreservatet Lena Borg men tänk på att det inte är tillåtet att

 • Skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • Utplantera växt- eller djurart.
 • Elda annat än på anvisade platser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2022
Areal: 38 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Ägare: Naturvårdsverket och privat
Kommun: Tidaholm

Hitta hit

Från väg 26 mellan Skövde och Tidaholm svänger du av åt väster mot Kungslena. Vid Kungslena kyrka kan du parkera. Där finns en markerad led söderut, uppför Varvsbergets sluttning till naturreservatet och ruinerna efter Lena borg.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss