Surö bokskog

Foto: Ulf Wiktander

Surö är en liten bokskogspärla vid Vänerns vackra strand. En spång tar dig över kärret mellan parkeringsplatsen och bokskogen. Vid högt vatten i Vänern förvandlas Surö till en ö. Precis som namnet antyder.

Speciellt för området är den fina bokskogen. Bokskogen sägs vara planterad på 1700-talet. Några av bokarna bör därför vara 300 år vid det här laget. Här finns också en fin blandskog med ek, asp, björk, alm och lind. Lindarna är däremot få. På en del platser växer blåsippa och tandrot.

Det finns gott om svamp i reservatet. Drygt 300 olika arter har påträffats. Området bjuder även på ett kärr, en alsumpskog och en badvänlig liten vik på västsidan. Inlandsisen har lämnat spår efter sig i form av stora stenar och block. Några är av bergarten granatamfibolit. Oerhört vacker med sina insprängda, ärtstora, mörkt brunröda granater.

Vattnet och stränderna lockar till sig fågelarter som storskrake, skäggdopping och drillsnäppa. I lövskogen hörs skogsduvans mjuka rop om våren.

Naturreservatet omfattar även ön Kiholmen, som ligger några hundra meter väster om Surö.

Foto: Jan Mogol

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Surö bokskog, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
  • skada växtligheten, t ex genom att bryta kvistar eller plocka blommor
  • vidtaga åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, t ex närfotografering av bo eller motsvarande
  • tälta
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon
  • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1981
Areal: ca 21 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Mariestad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Surö ligger vid Vänern, söder om Sjötorp.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.