Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Surö bokskog

Foto: Ulf Wiktander

Surö är en liten bokskogspärla vid Vänerns vackra strand. En spång tar dig över kärret mellan parkeringsplatsen och bokskogen. Vid högt vatten i Vänern förvandlas Surö till en ö. Precis som namnet antyder.

Speciellt för området är den fina bokskogen. Bokskogen sägs vara planterad på 1700-talet. Några av bokarna bör därför vara 300 år vid det här laget. Här finns också en fin blandskog med ek, asp, björk, alm och lind. Lindarna är däremot få. På en del platser växer blåsippa och tandrot.

Det finns gott om svamp i reservatet. Drygt 300 olika arter har påträffats. Området bjuder även på ett kärr, en alsumpskog och en badvänlig liten vik på västsidan. Inlandsisen har lämnat spår efter sig i form av stora stenar och block. Några är av bergarten granatamfibolit. Oerhört vacker med sina insprängda, ärtstora, mörkt brunröda granater.

Vattnet och stränderna lockar till sig fågelarter som storskrake, skäggdopping och drillsnäppa. I lövskogen hörs skogsduvans mjuka rop om våren.

Naturreservatet omfattar även ön Kiholmen, som ligger några hundra meter väster om Surö.

Lite svårtillgängligt

Spången är bred nog för en barnvagn, permobil eller rullstol. Men det är ett steg mellan marken och spången i ändarna som kan vara svår att ta sig över. Stigen är ojämn med rötter och stenar.

Foto: Jan Mogol

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Surö bokskog, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
 • skada växtligheten, till exempel genom att bryta kvistar eller plocka blommor
 • vidtaga åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, till exempel närfotografering av bo eller motsvarande
 • tälta
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon
 • medföra okopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1981
Areal: cirka 21 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Mariestad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Surö ligger vid Vänern, söder om Sjötorp.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss