Rördalen

Skirmossa

Området består till större delen av en nordbrant som sluttar ned mot Rördalsån och utgörs av en gammal granskog med rik vegetation. Skogen växer på kalkpåverkad mark med bland annat översilande källvatten.

Det är framför allt sporväxtfloran som dra till sig ett stort intresse för området. Markförhållandena och hydrologiska faktorer gynnar ett flertal arter inom grupperna mossor, svampar och lavar. På lodytor och block samt i den grovstammiga granskogen hittar man den sällsynta skirmossan samt skuggkvastmossa och stor bandmossa. Svampfloran representeras av sällsyntheter som granvaxskivling, diskvaxskivling samt spindelskivlingen Cortinarius napus, som bara är känd härifrån i länet. Stigar eller andra anläggningar för friluftsliv saknas.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Rördalens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka blommor och gräva upp växter, förbudet gäller även sporväxter (mossor, svampar, lavar, ormbunkar)
  • göra upp eld
  • tälta
  • rida.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1993
Areal: ca 13 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Stenungsund

Hitta hit

Rördalens naturreservat är beläget cirka 3 km öster om Spekeröd, strax intill vägen mot Ålevatten.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.