Parkudden

Parkudden är något av en okänd lillasyster till mer omtalade Hindens rev i söder. Det är samma arkitekt, den mäktiga inlandsisen, som skapat de båda naturformationerna.

Naturreservatets hjärta är en lång rygg. Ryggen är ungefär en och en halv kilometer lång och upp till tio meter hög. Udden är skogsklädd, medan reservatets inre (östra) delar är mer av ett pastoralt beteslandskap.

Parkudden ingår, precis som Hindens rev i söder, i den mellansvenska israndzonen. Ett landskap som formades under inlandsisens avsmältning. Alltså för sisådär 10 000 år sedan.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Parkudden, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
  • framföra motordrivet fordon
  • parkera motordrivet fordon
  • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
  • gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Punkt 2, 3, 4 och 5 gäller ej vid organiserad lägerverksamhet som sker med tillstånd från markägaren.

Att olovligen bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd eller buskar är straffbart.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1989
Areal: cirka 99 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Lidköping

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 3 kilometer västnordväst om Rackeby kyrka.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.