Hökensås

Hökensås är ett stort skogs- och bergsområde i Tidaholms, Habo och Mullsjö kommuner. Det har en mycket omväxlande natur. Landskapsbilden domineras av den över 10 mil långa urbergsryggen Hökensås, som i söder är drygt 300 meter hög.

Hökensås anses vara en horst. Alltså ett bergsparti som höjts upp eller blivit kvar sedan förkastningar längs sidorna sänkt den omgivande marken. Genom förkastningar har det också uppstått gravsänkor. Vättersänkan och Stråkendalen anses vara sådana.

Kuperat och platt

Särskilt på östra sidan av urbergsryggen lagrades det under istiden upp enorma mängder sand och grus som tillhör de mäktigaste isälvs- och issjöbildningarna i landet. Hökensås har en starkt kuperad natur med rullstensåsar och runda kullar omväxlande med plana grus- och sandfält och djupa gropar. I sänkorna finns myrar, sjöar och tjärnar.

Delägare på Visingsö

Redan i den yngre västgötalagen nämns Hökensås som "Waeterskogar". Magnus Ladulås beslöt att bönderna på Visingsö och Östfalan fick ta ved och timmer ur skogen här. Dagens häradsallmänning bygger på detta och har delägare på Visingsö och i Falbygden. Häradsallmänningen är ett cirka 55 kvadratkilometer stort område med långsamt växande tallskog och gles vegetation av ljung, lingonris och lavar. Myrarna är oftast högmossar. Växtligheten är artfattig, men här finns bland annat dvärgbjörk och klockljung.

Fiske i klara tjärnar

Området har ett 50-tal sjöar och tjärnar med klart och rent vatten. Företaget Hökensås Sportfiske sätter varje år ut fisk i flera av sjöarna, mest regnbåge men även öring och bäckröding. Fiskekort finns att köpa i traktens alla affärer och kiosker. I området finns älg, rådjur och flera fågelarter som är beroende av ostörd natur, till exempel knipa, pärluggla, tjäder och orre.

Vandringsleden Västra Vätterleden går genom naturvårdsområdet, och öster om Alvasjön finns markerade stigar.

Naturvårdsbränning i Hökensås 2016. Foto: Länsstyrelsen

Prinsasjöarna

Prinsasjöarna. Foto: Länsstyrelsen

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hökensås naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra terrängfordon inklusive snöskoter
 • framföra motorfordon annat än på upplåtna vägar (enligt skyltning)
 • anordna tävling med fordon
 • ställa upp husvagn, husbil eller annat ekipage för övernattning mellan kl 22.00 och 04.00
 • tälta och övernatta i vindskydd annat än på anordnade platser vid Vätterleden
 • fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller plocka blommor, lummer, mossor och lavar
 • medföra hund som inte är kopplad
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningsställd och anvisad plats, (förbudet gäller dock ej campingkök, däremot gäller det grillar, grillådor och motsvarande. Observera dock att totalt eldningsförbud kan komma att utfärdas)
 • framföra båt annat än i sjön Bredsjön. Till båt hänföres även kanot, vattencykel, gummibåt och lösa flottar av alla slag. I de delar av Bredsjön som är naturreservat är det förbjudet att framföra båt med högre fart än sju (7) knop
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Fakta

Beslutsår: 1996.
Storlek: 5 500 hektar (varav 2214 hektar land i Jönköpings län).
Ägare: Privat.
Kommuner: Habo och Tidaholms kommuner.
Läge: Mellan Tidaholm, Habo och Mullsjö kommun cirka 3 mil NV om Jönköping. Kollekitivtrafik i närheten.
Naturtyp: Isälvsavlagringar, tallskog, sjöar och tjärnar.
Förvaltare: Länsstyrelserna i Jönköping och Västra Götaland.
Anordningar: Parkering, strövstigar, vandringsled, motionsspår, bryggor, spångar, eldstäder, toaletter, vindskydd, fiskekortsförsäljning. Vid Björnsjön finns handikappanpassade bryggor och mulltoalett.

Hitta hit

Hökensås ligger cirka 1,5 mil sydost om Tidaholm. Vägen mellan Daretorp och Brandstorp skär Hökensås.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats