Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hökensås

Prinsasjöarna

Prinsasjöarna. Foto: Länsstyrelsen

Hökensås är ett stort skogs- och bergsområde i Tidaholms, Habo och Mullsjö kommuner. Det har en mycket omväxlande natur. Landskapsbilden domineras av den över 10 mil långa urbergsryggen Hökensås, som i söder är drygt 300 meter hög.

Hökensås anses vara en horst. Alltså ett bergsparti som höjts upp eller blivit kvar sedan förkastningar längs sidorna sänkt den omgivande marken. Genom förkastningar har det också uppstått gravsänkor. Vättersänkan och Stråkendalen anses vara sådana.

Både kuperat och platt

Särskilt på östra sidan av urbergsryggen lagrades det under istiden upp enorma mängder sand och grus som tillhör de mäktigaste isälvs- och issjöbildningarna i landet. Hökensås har en starkt kuperad natur med rullstensåsar och runda kullar omväxlande med plana grus- och sandfält och djupa gropar. I sänkorna finns myrar, sjöar och tjärnar.

Delägare på Visingsö

Redan i den yngre västgötalagen nämns Hökensås som "Waeterskogar". Magnus Ladulås beslöt att bönderna på Visingsö och Östfalan fick ta ved och timmer ur skogen här. Dagens häradsallmänning bygger på detta och har delägare på Visingsö och i Falbygden. Häradsallmänningen är ett cirka 55 kvadratkilometer stort område med långsamt växande tallskog och gles vegetation av ljung, lingonris och lavar. Myrarna är oftast högmossar. Växtligheten är artfattig, men här finns bland annat dvärgbjörk och klockljung.

Här är det lätt att vara aktiv

Flera markerade leder och motionsspår utgår från campingplatsen Blåhult. På vintern blir spåren till skidspår. Vandringsleden Västra Vätterleden går genom naturvårdsområdet, och öster om Alvasjön finns markerade stigar. Det finns gott om svamp och bär i markerna. Lilla Havsjön ligger mitt i området och har en populär badstrand med bryggor och hopptorn. Här finns också utedass och grillplats.

Fiske i klara tjärnar

Området har ett femtiotal sjöar och tjärnar med klart och rent vatten. Företaget Hökensås Sportfiske sätter varje år ut fisk i flera av sjöarna, mest regnbåge men även öring och bäckröding. Fiskekort finns att köpa i traktens alla affärer och kiosker.

Djurliv

I området finns älg, rådjur och flera fågelarter som är beroende av ostörd natur, till exempel knipa, pärluggla, tjäder och orre.

Naturvårdsbränning i Hökensås 2016. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hökensås naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra terrängfordon inklusive snöskoter
 • framföra motorfordon annat än på upplåtna vägar (enligt skyltning)
 • anordna tävling med fordon
 • ställa upp husvagn, husbil eller annat ekipage för övernattning mellan kl 22.00 och 04.00
 • tälta och övernatta i vindskydd annat än på anordnade platser vid Vätterleden
 • fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller plocka blommor, lummer, mossor och lavar
 • medföra hund som inte är kopplad
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningsställd och anvisad plats, (förbudet gäller dock ej campingkök, däremot gäller det grillar, grillådor och motsvarande. Observera dock att totalt eldningsförbud kan komma att utfärdas)
 • framföra båt annat än i sjön Bredsjön. Till båt hänföres även kanot, vattencykel, gummibåt och lösa flottar av alla slag. I de delar av Bredsjön som är naturreservat är det förbjudet att framföra båt med högre fart än sju (7) knop
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1996.
Storlek: 5 500 hektar (varav 2214 hektar land i Jönköpings län).
Ägare: Privat.
Kommuner: Habo och Tidaholms kommuner.
Läge: Mellan Tidaholm, Habo och Mullsjö kommun cirka 3 mil nordväst om Jönköping. Kollektivtrafik i närheten.
Naturtyp: Isälvsavlagringar, tallskog, sjöar och tjärnar.
Förvaltare: Länsstyrelserna i Jönköping och Västra Götaland.
Anordningar (se karta nedan): Parkering, strövstigar, vandringsled, motionsspår, bryggor, spångar, eldstäder, toaletter, vindskydd, fiskekortsförsäljning. Vid Björnsjön finns handikappanpassade bryggor och mulltoalett.

Hitta hit

Hökensås ligger cirka 1,5 mil sydost om Tidaholm. Vägen mellan Daretorp och Brandstorp skär Hökensås.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss