Mössebergs östsluttning

Mössebergs östsluttning ligger strax väster om Falköping. I Mössebergs branter finns en ädellövskog rik på arter som är typiska för Västergötlands platåberg.

Närheten till Falköpings stad och den fantastiska utsikten från Bredablick på Mössebergs stupkant, gör området välbesökt. Flera leder, stigar, utsiktsplatser och rastplatser finns i området. Strax söder om naturreservatet ligger Mössebergs friluftsområde med camping, stuguthyrning, slalombacke, motions- och längdspår.

Ädellövskog och mörk baronmossa

Naturreservatet består mestadels av ädellövskog längs bergets branter. Ädellövträden ask, alm, lönn, lind och ek dominerar i skogen. Men andra lövsträd som asp och björk förekommer också. Liksom enstaka granar och tallar. Utströmmande grundvatten från berget, många stenblock och död ved skapar en mängd fina "mikromiljöer". Här trivs en mängd sällsynta arter, såsom guckusko, stenfrö och rutlåsbräken. På stenblocken i ädellövskogen växer mörk baronmossa som är typisk för Västergötlands platåberg.

Imponerade på Linné

Du rör dig på kulturhistorisk klassisk mark. Delar av Mössebergsparken ingår i reservatet. Parken tillhör Mössebergs kurort, med anor från mitten av 1800-talet. Innan dess var självaste Carl von Linné här under sin Västgötaresa år 1746. Det sägs att när Linné vandrade uppför sluttningen till Mössebergsplatån förundrades han över att naturen var så variationsrik. Han beskrev bland annat den sällsynta klorofyllfria växten tistelsnyltrot. Den finns kvar i området än idag.

Bra att veta

 • Vid utsiktsplatsen Bredablick ligger en djurpark och lekplatser.
 • Söder om reservatet kan du bada i Skogssjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservat Mössebergs östsluttning, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan liknande anordning
 • Göra upp eld på andra ställen än de som är avsedda för detta
 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • Fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • Utplantera växt- eller djurart
 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar
 • Rida och cykla på sådant sätt att naturvärdena skadas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2016 av Falköpings kommun
Areal: cirka 47,5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Falköpings kommun (kommunalt naturreservat)
Kommun: Falköping

Delar av naturreservatet Mössebergs östsluttning ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Falköpings stad ligger direkt öster om Mössebergs östsluttning. Från tätorten leder flera gång- och cykelvägar fram till, naturreservatet. Från centrala staden går en bilväg genom naturreservatet upp på Mösseberg och utsiktsplatsen Bredablick. En parkeringsplats och informationstavla finns i anslutning till Bredablick.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss