Göta och Nordre älvs dalgång

Kastellgårdspromenaden

Naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgångar omfattar några av de vackraste, ännu oexploaterade, delarna av älvdalslandskapet. Längs stränderna finns rikkärr med säregen flora och under lugna sommarkvällar fylls luften med allehanda fågelsång.

Området bjuder också på historiskt intressanta miljöer. Exempelvis den medeltida borgruinen på Ragnhildsholmen och fornborgen vid Hakered. Vid Kastellegården kan du se lämningar från det gamla Kongahälla. Alltså Norges största och viktigaste stad under 1100-talet.

Mitt för Jordfallet finns spår av en skans samt det sänkverk som danskarna började anlägga för att slå ut Göteborg som hamnstad på 1600-talet. Bohus fästning bildar fond i landskapet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgångar men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • gräva upp växter
  • medföra okopplad hund
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • framföra motorfordon eller terrängmotorfordon på vägar angivna som gångstråk eller promenadvägar
  • rida, annat än på härför särskilt anordnade markerade ridstigar.

 

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildat: 1974
Areal: cirka 821 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv, Göteborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Området kan lätt nås via lokalvägar från Kungälv.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.