Sannäsfjordens alskogar och betesmarker

Naturreservatet ligger söder om Sannäs samhälle och kant i kant med naturreservatet Tanumskusten III (Sannäsfjorden).

Reservatet omfattar ett strandområde längs Sannäsfjordens sydöstra del. Stora delar har tidigare varit betade utmarker med inslag av mindre inägomarker vid torp. Idag dominerar klibbalskog. I öster övergår lövskogen i slutna tallbestånd.

Längs stranden finns en smal strandäng, med inslag av till exempel bladvass. Inom delar av klibbalskogen finns väl utvecklad sockelbildning.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Sannäsfjordens alskogar och betesmarker men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • störa djurlivet
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2002
Areal: ca 11 hektar
Naturvårdsförvaltare: Tanums kommun
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Området är ett kommunalt naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger söder om Sannäs och nås från landsvägen.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.