Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sannäsfjordens alskogar och betesmarker

Naturreservatet omfattar ett strandområde längs Sannäsfjordens sydöstra del. Stora delar har tidigare varit betade utmarker med inslag av mindre inägomarker vid torp. Idag dominerar klibbalskog. I öster övergår lövskogen i slutna tallbestånd.

Reservatet ligger söder om Sannäs samhälle och kant i kant med naturreservatet Tanumskusten III (Sannäsfjorden).

Längs stranden finns en smal strandäng, med inslag av till exempel bladvass. Inom delar av klibbalskogen finns väl utvecklad sockelbildning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Sannäsfjordens alskogar och betesmarker men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • störa djurlivet
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2002
Areal: cirka 11 hektar
Naturvårdsförvaltare: Tanums kommun
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Området är ett kommunalt naturreservat.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger söder om Sannäs och nås från landsvägen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss