Jättenekärret

Jungfrulin

Orkidékärr, fuktiga lövskogar, rik flora. Där har du en kort beskrivning av Jättenekärret, vackert beläget i Mössebergs mjuka branter.

Jättenekärret är namnet på ett antal extremrikkärr och fuktängar. Runt kärren ligger fuktig björksumpskog. Berggrunden består av näringsrik lerskiffer.

De nedre delarna av naturreservatet försörjs helt och hållet av grundvatten som springer fram ur Mössebergs sluttningar. I hjärtat av reservatet hittar du ett av Västra Götalands största axagkärr. Här finns också gott om sumpnycklar. Du kan även finna majviva, flugblomster, kärrknipprot och tätört i området. Hackspettar, av flera olika arter, trivs fint i den äldre lövskogen ovanför kärren.

Enligt den gamla ekonomiska kartan från 1877-1882 har området varit ängsmark. Under 1900-talet har markerna betats.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Jättenekärrets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • cykla eller rida
 • anbringa tavla, skylt, inskrift affisch eller därmed jämförbar anordning
 • tälta
 • elda
 • plocka eller gräva upp gräs, blommor, ormbunkar, lavar, mossor eller svampar
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfälle.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1996
Areal: 12 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Jättenekärret nås från väg 47 mellan Skövde och Falköping. Cirka 3,5 kilometer norr om Falköping tar du in på vägen mot Jättene och följer sedan vägen mot Hallen. Reservatet ligger mellan vägarna mot Hallan och Folkagården. Parkeringsplats finns.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.