Snöfall i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Buxåsen

Naturreservatet Buxåsen är en sevärd del av Kroppefjäll. Här finns en hel del godbitar för dig som är intresserad av växter och fåglar.

Skogen i Buxåsen varierar i ålder och ganska orörd. Spåren av skogsbruk är begränsade. Gran och tall är dominerande trädslag, beroende på mark. I branterna och på höjderna finns en del inslag av senvuxen ek och andra lövträd. Här kan du hitta blåsippa, vispstarr, sårläka och andra lite mer krävande arter.

Skyddat i branterna

För lavar och mossor är det skyddade läget i bergbranterna gynnsamt för många känsliga arter. Här finns till exempel både lunglav och blylav. De brantare partierna har varit svårbrukade och här finns en hel del äldre träd, bland annat gamla tallar med grov bark och paraplylik krona. I lägre delar av området dominerar barrskog och sumpskog. Här finns arter som skärmstarr, knagglestarr och blå säckmossa.

Fågellivet är ganska rikt. Du kan exempelvis stöta på nötkråka, tretåig hackspett och sparvuggla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Buxåsen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • utplantera främmande växt- eller djurart

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2013
Areal: cirka 50 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vänersborg

Hitta hit

Reservatet når man enklast genom att från väg 173 svänga mot Årbol vid Stigens samhälle. Efter cirka 6 kilometer finns en skylt ”Buxåsen”. Sväng in här och håll vänster efter cirka 1 kilometer når du gården Buxåsen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss