Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Breviks kile

Foto: Svante Hultengren.

Breviks kile med omgivande markområden på västsidan av Tjörn har skyddats bland annat på grund av sin betydelse för fågellivet. Här finns goda häcknings-, rast- och övervintringsmöjligheter för många arter som är beroende av grunda havsvikar och betade strandängar.

Speciellt utnyttjas den grunda viken av rastande vadare som storspov, gluttsnäppa, brushane och kärrsnäppa. Under våren och senhösten rastar också simänder och svanar här.

Botaniskt rikt

Vegetationen utgörs av typiska havsstrandarter som till exempel glasört, salttåg och gulkämpar. På fuktig ängsmark växer en högvuxen ört- och gräsflora med bland annat kärrtörel, kvanne och fackelblomster. Ovanför standängarna vidtar torrare marker. Där finns bland annat gullviva, mandelblom och tjärblomster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Breviks kile naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motorbåt
  • vistas inom den södra delen av reservatet som är fågelskyddsområde under tiden 1 april - 15 juli. Förbudet gäller inte den som nyttjar särskilt anvisad gångstig eller utsiktsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1976
Areal: cirka 206 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tjörn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Du når Breviks kile lättast från vägen Sibräcka-Skärhamn. Fin utblick över Breviks kile har man från Ranneberget i söder.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss