Breviks kile

Foto: Svante Hultengren.

Breviks kile med omgivande markområden på västsidan av Tjörn har skyddats bland annat på grund av sin betydelse för fågellivet. Här finns goda häcknings-, rast- och övervintringsmöjligheter för många arter som är beroende av grunda havsvikar och betade strandängar.

Speciellt utnyttjas den grunda viken av rastande vadare som storspov, gluttsnäppa, brushane och kärrsnäppa. Under våren och senhösten rastar också simänder och svanar här.

Botaniskt rikt

Vegetationen utgörs av typiska havsstrandarter som t.ex. glasört, salttåg och gulkämpar. På fuktig ängsmark växer en högvuxen ört- och gräsflora med bl.a. kärrtörel, kvanne och fackelblomster. Ovanför standängarna vidtar torrare marker. Där finns bl.a. gullviva, mandelblom och tjärblomster.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Breviks kile naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motorbåt
  • under tiden 1 april - 15 juli vistas inom den södra delen av reservatet som är fågelskyddsområde. Förbudet gäller inte den som nyttjar särskilt anvisad gångstig eller utsiktsplats.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1976
Areal: cirka 206 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tjörn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Du når Breviks kile lättast från vägen Sibräcka-Skärhamn. Fin utblick över Breviks kile har man från Ranneberget i söder.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.