Smälteryd

Foto: Peter Wirdenäs

Smälteryd är ett naturskönt och kuperat lövskogsområde med främst ek som ligger strax väster om Sätila vid Storåns mynning.

Området hyser både ekskogar som klättrar längs sluttningarna på Lygnerns västsida och beteshagar med gamla vidkroniga ekar vid Lygnerns strand. Där kan korna varma dagar ta en svalkande siesta på stranden.

Skogen är rik på gamla träd, ihåliga träd och död ved. Bristvaror i dagens skogslandskap och som många djur och växter är beroende av för sin överlevnad.

Smälteryd. Foto: Peter Wirdenäs

Foto: Peter Wirdenäs

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Smälteryds naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • plantera ut växt- eller djurart
 • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande (gäller inte trafik på vägar i området)
 • plocka eller gräva upp växter. Förbudet gäller inte plockning av blommor, bär eller matsvamp för husbehov
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn
 • tälta mer än en natt.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014
Areal: cirka 23 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mark