Sandön

Klippor mot hav i kvällssol.

Foto från Sotenäs kommun

Sandön och Sandöfjorden ligger väster om Hasselösund invid Smögen. Själva Sandön är en bågformig, drygt 1,5 km lång bergrygg, som till stor del omsluter Sandöfjorden.

Berggrunden består av bohusgranit med inslag av andra bergarter. Berget är starkt präglat av inlandsisens verksamhet med bland annat hällskulpturer i form av rundhällar, rännor, tråg och skålar. Ett antal jättegrytor finns också i området. På Sandöns östra del finns en grupp av jättegrytor vars storlek varierar mellan 1,3 och 3 meter i diameter. Isräfflor som visar landisens rörelseriktning kan man också se i området.

Hällmarkerna dominerar, med enstaka buskar och små träd i mer skyddade lägen. Fläckar av ljung- och gräshed finns i sprickor och sänkor. Små vattensamlingar finns i flackare delar av ön. Trots kargheten finns en del intressanta växtarter, till exempel grusbräcka, engelsk fetknopp, spikblad och nattskatta.

Klippstränderna ger goda möjligheter till bad och sportfiske.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Sandön men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förtöja eller ankra båt i Sandöfjorden under tiden 1 juni-31 augusti inom del av området
  • lägga upp båt på strand som vetter mot Sandöfjorden under tiden 1 juni-31 augusti
  • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Fiske Fiske

Kontakt