Stora Röå

Stora Röå består av mo-, sand- och grusavlagringar som ingår i den så kallade Skallhultsplatån, en deltaliknande yta bildad av material som har transporterats med inlandsisen.

Området har en mycket stor betydelse för tolkningen av inlandsisens avsmältning. Reservatet är bevuxet med barrskog.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Stora Röå naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • framföra motordrivet fordon annat än på därtill upplåten väg.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1973
Areal: Cirka 98 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Karlsborg

Hitta hit

Området ligger söder om Brevik, i anslutning till vägen mellan Karlsborg och Hjo.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.