Stora Röå

Stora Röå består av mo-, sand- och grusavlagringar som ingår i den så kallade Skallhultsplatån, en deltaliknande yta bildad av material som har transporterats med inlandsisen.

Området har en mycket stor betydelse för tolkningen av inlandsisens avsmältning. Reservatet är bevuxet med barrskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Stora Röå naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • framföra motordrivet fordon annat än på därtill upplåten väg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1973
Areal: Cirka 98 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Karlsborg

Hitta hit

Området ligger söder om Brevik, i anslutning till vägen mellan Karlsborg och Hjo.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss