Stampatorgs ljunghed

En betad ljunghed invid en sjö.

Foto: Svante Brandin

Stampatorgs ljunghed är ett litet naturreservat invid sjön Mjösjön. Det är en rofylld plats med vacker utsikt över både ljunghedar och sjön.

I naturreservatet återskapas en speciell naturtyp – en betad ljunghed. En miljö som var vanlig i stora delar av Marks kommun förr i tiden, men som idag är en ovanlig syn. Förhoppningen är att ljunghedens typiska växter och djur ska hitta tillbaka i takt med att ljungen breder ut sig. I området finns en eldstad och rastplatser där du kan njuta av den rofyllda platsen och den fina utsikten över Mjösjön.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Stampatorgs ljunghed men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • göra upp eld på icke angiven plats
 • elda med annat än medtagen eller av förvaltaren tillhandahållen ved
 • plocka gräva upp eller på annat sätt skada växter
 • sätta upp skylt affisch eller därmed jämförbart anslag
 • slänga skräp eller trädgårdsavfall.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2019
Areal: cirka 4,4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Marks kommun
Kommun: Mark