Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Furustad

Foto: Hans Alexandersson

Naturreservatet Furustad vid sjön Stora Les östsida hyser botaniskt värdefulla odlingsmarker. Gården Furustad är ett botaniskt och kulturhistoriskt värdefullt torpställe vid stranden.

Furustad har tidigare varit ett torpställe som tillhört byn Valsebo. Det har varit brukat sedan lång tid tillbaka. I början av 1700-talet var odlingen koncentrerad till de nedre och flackare delarna av dalgången. Odlingen upphörde under 1960-talet och områdets åker- och ängsmark är nu i ett skede av igenväxning. Vissa delar skall skötas så att de botaniskt värdefulla ängsmarkerna bibehålls.

Gårdens odlingsmarker hyser en rik flora med bland annat orkidén brudsporre i stor mängd. Här växer prästkrage, liten blåklocka, väddklint, rödklint och fyrkantig johannesört.

Liten Blåklocka. Foto: Caroline Edelstam.

Liten blåklocka. Foto: Caroline Edelstam

Den omgivande skogsmarken i branterna öster om odlingsmarken, liksom Furustadsön, domineras av hällmarkstallskog med inslag av granskog. Utmed bergsfoten löper en blockmark med rikare vegetation. Här finns blåsippa, vårärt, ormbär och trolldruva.

Ett vindskydd med eldstad, vedförråd, toalett och sopkärl finns vid sjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Furustads naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att :

 • framföra eller parkera motordrivet fordon
 • medföra okopplad hund
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförlig anordning
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats
 • tälta annat än på särskilt anvisad plats
 • bryta kvistar eller på annat satt skada träd och buskar
 • plocka eller gräva upp blommor, ris, mossor eller lavar
 • anordna orienteringskontroll

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Bildat: 1988, utökning 2014
Areal: Cirka 168 hektar, varav land 52 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Området nås lättast sjövägen men även via en väg genom skogen från Valsebo. Från Ed kör man norrut utefter Stora Les östra sida.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss