Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nötön-Åråsviken

Åråsviken i Vänern är ett av landets bästa exempel på ändmoräner, små låga höjdsträckningar i östvästlig riktning som inlandsisen lämnade efter sig när den smälte.

Här finns ett virrvarr av öar, upp till 40 meter breda och ibland kilometerlånga, som ligger 100-250 meter från varandra. En del är så låga att de bara når strax ovanför vattenytan. Mellan öarna är det ofta öppet vatten, men här och var finns det vidsträckta vassområden och starrmader.

Fågelparadis

Naturtypen och svårtillgängligheten gör Nötön-Åråsviken till en av Vänerns främsta fågellokaler både för häckfågel och flyttfågel. Här finns till exempel rördrom, småfläckig sumphöna, vattenrall och rörhöna samt flera olika arter av änder. Inom området häckar silvertärna och flera arter av rovfåglar. Området är svårnavigerat. Man kan bara använda små och grundgående båtar, och det är lätt att komma vilse bland öar och vass.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Nötön-Åråsvikens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 • framföra motordriven farkost med högre hastighet än 5 knop utom i farleden från Gullspångsälvens mynning mot öppna Vänern
 • framföra vattenskoter eller liknande samt åka vattenskidor
 • använda motordrivet fordon,
 • tälta eller uppställa husvagn, husbåt, gömsle eller liknande
 • anordna orienteringskontroller, snitsla spår, utmärka vattenvägar eller liknande,
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att plocka eller gräva upp växter – gäller även mossor, lavar och vedsvampar
 • samla in eller fånga djur
 • störa djurlivet, exempelvis genom att varaktigt vistas inom störningsavstånd för bebott fiskgjusebo.
 • medföra okopplad hund,
 • på ett störande sätt använda radio, högtalare, musikinstrument eller liknande
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1971
Areal: Cirka 622 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Gullspång

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Nötön-Åråsviken ligger i Vänern, i norra delen av Gullspångs kommun. Nötön-Åråsviken kan inte nås landvägen i Skaraborg. På Värmlandssidan kan du via Visnums-Kil komma till parkeringsplatser och strövstigar på Västra Nötön och Arskagen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss