Saltö

Rombporfyrgång. Foto: Anders Tysklind

Längst västerut i Tjärnöarkipelagen ligger Saltö. Detta är ett av länets mest populära reservat för bad, fiske och vandringar.

Lättvandrade stigar i tallskogen.

Större delen av Saltö är ett kuperat, skogbeväxt område. Kulturmarkerna, mest fårbetade hagar, finns på den norra delen av ön. Berggrunden består mest av granit. Särskilt intressant är en rombporfyrgång på västsidan, som sträcker sig vidare söderut till Smögenområdet.

Ursprunglig kustskog

Tallskogen breder ut sig över hela ön fram till stränderna, som är mycket utsatta för havsvindarna. Denna typ av ursprunglig kusttallskog, som klarar exponerade lägen finns bara i norra Bohuslän. På havsstranden lever bland annat marrisp, strandkål och den fridlysta arten martorn. I gammelskogen kan du möta spillkråkan, samtidigt som kustlabben jagar över havet. Det är närmast ett möte mellan den svenska fågelvärldens ytterligheter.

Bad, vandring och fiske

Badstränder av högsta klass, skogspromenader och sportfiske från klipporna i väster gör Saltö till ett av de mest besökta reservaten i länet. Inte minst att fara landsvägen dit över sunden i Tjärnöarkipelagen med alla dess utsikter är en skönhetsupplevelse.

Testa snorkelleden

Saltö har också en snorkelled. En sorts naturstig under vattnet. Snorkelleden är cirka 200 meter lång och ligger på 1-1,5 meters djup. En blåfärgad lina på botten leder dig runt till åtta informationsskyltar under vattnet. Två bojar, vid starten och målet, visar var i vattnet du hittar snorkelleden. Det finns även en informationsskylt på land och skyltar visar vägen till snorkelleden från Saltös parkering.

Bra att veta

 • Saltö är en av flera entréer till Kosterhavets nationalpark.
 • Vid Saltpannebukten fanns ett saltsjuderi. Här kokade man havsvatten för att göra eget salt.
 • I Hasselbukten finns en långgrund sandstrand med en 200 meter lång snorkelled som visar på djur och växter under ytan. Fler snorkel­leder finns i Kosterhavet.

Hasselbukten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Saltö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva upp växter
 • tälta, övernatta eller ställa upp husvagn/husbil i hela naturreservatet samt på anordnad parkeringsplats
 • under tiden 1 juli-15 augusti parkera under längre sammanhängande tid än ett dygn
 • parkera annat än på av Länsstyrelsen särskild anordnad parkeringsplats
 • medföra okopplad hund under tiden 1 mars-1 sept
 • göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser
 • cykla eller framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 • föra bort eller flytta sten
 • förtöja och ankra i naturhamn på samma plats mer än 2 dygn i följd
 • tomgångsköra motor och använda motordrivet laddningsaggregat
 • starta eller landa med luftfarkost.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1966 (nytt beslut 2011)
Areal: cirka 396 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Buss går från Strömstad till Tjärnö, Västtrafik. Gå av vid hållplatsen Lovéncentret precis vid bron till Saltö.

Med bil tar man av från E6 mot Saltö och åker över öarna Daftö, Öddö och Tjärnö. Alla med broförbindelse.

Karta med vägbeskrivning  Länk till annan webbplats.

Mer information

Vid parkeringen på Saltö finns en entré till Kosterhavet. Här finns information om Kosterhavets nationalpark.

Sommartid är kiosken öppen.

Saltö, Kosterhavet.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland