Saltö

Rombporfyrgång. Foto: Anders Tysklind

Längst västerut i Tjärnöarkipelagen ligger Saltö. Detta är ett av länets mest populära reservat för bad, fiske och vandringar.

Större delen av Saltö är ett kuperat, skogbeväxt område. Kulturmarkerna, mest fårbetade hagar, finns på den norra delen av ön. Berggrunden består mest av granit. Särskilt intressant är en rombporfyrgång på västsidan, som sträcker sig vidare söderut till Smögenområdet.

Ursprunglig kustskog

Tallskogen breder ut sig över hela ön fram till stränderna, som är mycket utsatta för havsvindarna. Denna typ av ursprunglig kusttallskog, som klarar exponerade lägen finns bara i norra Bohuslän. På havsstranden lever de fridlysta arterna martorn och ostronört. I gammelskogen kan du möta spillkråkan, samtidigt som kustlabben jagar över havet. Det är närmast ett möte mellan den svenska fågelvärldens ytterligheter.

Bad, vandring och fiske

Badstränder av högsta klass, skogspromenader och sportfiske från klipporna i väster gör Saltö till ett av de mest besökta reservaten i länet. Inte minst att fara landsvägen dit över sunden i Tjärnöarkipelagen med alla dess utsikter är en skönhetsupplevelse.

Testa snorkelleden

Saltö har också en snorkelled. En sorts naturstig under vattnet. Snorkelleden är cirka 200 meter lång och ligger på 1-1,5 meters djup. En blåfärgad lina på botten leder dig runt till åtta informationsskyltar under vattnet. Två bojar, vid starten och målet, visar var i vattnet du hittar snorkelleden. Det finns även en informationsskylt på land och skyltar visar vägen till snorkelleden från Saltös parkering.

Läs mer om snorkelleden på Kosterhavets webbplats.länk till annan webbplats

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Saltö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva upp växter
 • tälta, övernatta eller ställa upp husvagn/husbil i hela naturreservatet samt på anordnad parkeringsplats
 • under tiden 1 juli-15 augusti parkera under längre sammanhängande tid än ett dygn
 • parkera annat än på av Länsstyrelsen särskild anordnad parkeringsplats
 • medföra okopplad hund under tiden 1 mars-1 sept
 • göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser
 • cykla eller framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 • föra bort eller flytta sten
 • förtöja och ankra i naturhamn på samma plats mer än 2 dygn i följd
 • tomgångsköra motor och använda motordrivet laddningsaggregat
 • starta eller landa med luftfarkost.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2011 (ursprungligt beslut 1966)
Areal: ca 396 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götalands län
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Bilder från Saltö

Du kan hitta fler bilder från Saltö naturreservat på Facebook:

Saltö naturreservat - en del av Kosterhavetlänk till annan webbplats

Saltö - en sommardaglänk till annan webbplats

 

Hitta hit

Saltö ligger utanför Tjärnö.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats