Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Örsbråten

Den gamla gården Örsbråten ligger i kuperad terräng utanför Alingsås. Foto: Kaisa Malmqvist

Gården Örsbråten ligger i det kraftigt kuperade och sjörika sprickdalslandskapet runt Alingsås. Reservatet är beläget i sluttningen ner mot sjön Örens strand. Här finns spår som vittnar om hur marken brukats under de senaste århundradena och vackra byggnader med stort kulturhistoriskt värde.

Förleden i namnet Örsbråten går att härleda till sjön Ören som gården ligger invid. Efterleden – ”bråte” – betyder fälld skog. I dagligt tal har gården kallats för just Bråten. Örsbråten omnämns i skriftliga källor första gången som ett kronotorp i jordeboken 1602.

På Örsbråten är spåren efter gamla tiders markanvändningen välbevarade. Mycket ser fortfarande ut som det gjorde på slutet av 1800-talet. I området finns många gamla stenmurar, odlingsrösen, öppna diken och åkerholmar. Bebyggelsen vid Örsbråten har ett stort kulturhistoriskt värde på grund av att den är gammal, välbevarad och för att alla uthus finns kvar. Detta gör det möjligt att föreställa sig hur livet såg ut på en gård för länge sedan.

Rik flora och charmiga byggnader

Inom området finns många platser med opåverkad och artrik vegetation. Trots att större delen av ängen under 1900-talet övergått till betesmark har många slåttergynnade arter levt vidare, bland annat svinrot, darrgräs, slåttergubbe, smörboll och kärrsälting. På ängs- och betesmarkerna, intill bebyggelsen och längs de äldre vägarna finns många lövträd, framför allt askar som hamlats under lång tid. På de hamlade träden växer många olika sorters lavar, bland annat flera som är rödlistade eller sällsynta.

Svinrot. Foto: Kaisa Malmqvist

Gårdens byggnader är byggda omkring år 1873. Ladugården har en öppning, en så kallad skunk, som tidigare var vanlig i trakterna kring Alingsås och ner mot Bollebygd. Själva boningshuset är ett dubbelhus med korsformig plan. Det har många bevarade detaljer, till exempel de spröjsade fönstren och verandan med den gamla tvådelade entrédörren. Husets interiör är också välbevarad. Där finns bland annat vedspis och kakelugnar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till Örsbråtens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gräva upp växter, insamla lavar eller mossor, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  • samla in vedlevande insekter
  • tälta, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn göra upp eld
  • framföra fordon annat än på befintliga vägar
  • medföra okopplad hund
  • anbringa skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning
  • anordna orienteringskontroll eller snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2002
Areal: Cirka 13,5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Alingsås

Hitta hit

Området kan nås med bil från den allmänna vägen från Ödenäs.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss