Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kallsågsmossen

Kallsågsmossen ligger på Sydbillingen, några hundra meter söder om Rådene gård. Reservatet utgörs av själva Kallsågsmossen och omgivande lövsumpskog. Området tillförs vatten från källor som bryter fram ur kalkgrunden.

Den norra delen av kärret utgörs av ett så kallat axagkärr. Detta parti är länets största sammanhängande axagyta. Förutom axag finns här bland annat brudsporre, kärrknipprot, flugblomster, majviva och slåtterblomma.

Axag. Foto: Benny Lönn

Axag. Foto: Benny Lönn

Den södra delen av kärret har en stor rikedom av orkidéer. Här växer bland annat honungsblomster, ängsnycklar, sumpnycklar och vaxnycklar.

Lövsumpskogen är relativt ung. Gråal, klibbal, björk och asp dominerar, med inslag av ask och alm. I skogen växer tvåblad och grönvit nattviol. Utmed Simsjöbäcken är skogen äldre, med inslag av lågor och död ved.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kallsågsmossens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • cykla eller rida
  • tälta
  • elda
  • fälla träd eller buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
  • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar
  • fånga eller samla in ryggradslösa djur,
  • anordna läger, sätta upp orienteringstavlor eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1999
Areal: cirka 10 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Kallsågsmossen ligger på Sydbillingen, några hundra meter söder om Rådene gård.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss