Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ragnerudsjöns branter

Naturreservatet Ragnerudsjöns branter är en sevärd del av Kroppefjäll. Ett orört skogsområde med massor av spännande växtlighet. Krönet, som mäter 80 meter över sjöytan, bjuder på en storslagen utsikt västerut.

Längs Ragnerudsjöns och Gålsjöns östsida finns några av de mest orörda och botaniskt rika delarna av Kroppefjäll. Skogen innehåller en hel del lövträd. Vegetationen är rik och örtinslaget är särskilt stort utmed bäckarna. Här växer mycket riklig t med skogssvingel. Här växer också samt backskafting, vårärt, backvicker och tandrot.

Ekar och lunglav

Eken dominerar bland lövträden, men det finns också gott om lönn, lind och ask. Lavar och mossor trivs o det skyddade läget i bergbranterna. Här kan du exempelvis hitta både lunglav och blylav. Berggrunden består här och var av den kalk- och näringsrika lerskiffern. Det förklarar i sin tur den rika floran i branterna.

Den gäckande järpen

Fågellivet är också relativt rikt. Med lite tur kan du stöta på nötkråka, tretåig hackspett och järpe. Men det är kanske troligare att järpen ser dig än att du ser järpen. Fågeln smyger gärna försiktigt i din närhet, utan att röja sin närvaro.

Terrängen i området är rätt så kuperad, men det finns en stig in från platsen vid Fjällvägen och in i reservatet. Det går också lätt att nå med båt via sjöarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ragnerudsjöns branter men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • göra upp eld på annan plats än anlagd rastplats
  • utplantera främmande växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2010 (utökning av det tidigare reservatet Gålsjön)
Areal: cirka 196 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Färgelanda

En del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Natura 2000

Hitta hit

Från stora vägen mellan Uddevalla och Bengtsfors (väg 172) finns en avtagsväg cirka 2 kilometer N Högsäter. Kör in på denna mot Ragnerudssjöns camping. Kör förbi campingen cirka 1 kilometer. Här finns en mindre parkeringsplats och en stig går ner i reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss