Kölviken

Foto: Hans Alexandersson.

Kölviken ligger i norra delen av Dalsland och Bengtsfors kommun. Stora delar av skogen är äldre naturskogsartad barrblandskog.

I höjdlägen dominerar tall och renlavar och i de fuktigare svackorna dominerar gran. Inslaget av asp och död ved är stort.

Kölviken. Foto: Hans Alexandersson.

Foto: Hans Alexandersson.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kölvikens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg till och från parkering samt på parkeringsplats
 • cykla annat än på befintlig väg
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • elda
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet vistas nära boplats
 • medföra okopplad hund (gäller ej jägare med jakträtt vid jakt) eller annat lösgående husdjur
 • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar
 • samla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Bär och matsvamp får plockas
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • anordna läger, tävlingar eller snitsla spår.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2004
Areal: 283 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Reservatet nås via en väg som viker av från vägen till Kölviken.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.