Kölviken

Foto: Hans Alexandersson.

Kölviken ligger i norra delen av Dalsland och Bengtsfors kommun. Stora delar av skogen är äldre naturskogsartad barrblandskog.

I höjdlägen dominerar tall och renlavar och i de fuktigare svackorna dominerar gran. Inslaget av asp och död ved är stort.

Kölviken. Foto: Hans Alexandersson.

Foto: Hans Alexandersson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kölvikens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg till och från parkering samt på parkeringsplats
 • cykla annat än på befintlig väg
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • elda
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet vistas nära boplats
 • medföra okopplad hund (gäller ej jägare med jakträtt vid jakt) eller annat lösgående husdjur
 • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar
 • samla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Bär och matsvamp får plockas
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • anordna läger, tävlingar eller snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2004
Areal: 283 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet nås via en väg som viker av från vägen till Kölviken.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss