Furnäsudde domänreservat

Furnäsudde domänreservat ligger ca 13 km nordost om Mariestad. Området utgör en del av Östersundets östra strand.

Tallarna i området är generellt högväxta men i vindutsatta lägen lägre och mer knotiga. De flesta tallarna är mycket gamla, mellan 200-250 år. I området finns många döda och halvdöda träd, vilket gynnar hålbyggande fågel. Vegetationen är artfattig men typisk för mager tallskog.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Furnäsudde domänreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra fordon
 • tälta
 • rida
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförbar anordning
 • göra upp eld
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Mariestad

Hitta hit

Furnäsudde ligger öster om Torsö och nås via att ta av från vägen ut mot Torsö och sedan ta sig via småvägar norrut.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.