Raftön

Foto: Hans Sandberg

Raftön ligger innanför Trossö-Kalvö-Lindö. Området har ett stort värde ur landskapsbildssynpunkt och stränderna utnyttjas för friluftsbad och sportfiske.

Själva naturreservatet omfattar södra spetsen av en halvö. Området är bevuxet med vacker tallskog.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Raftöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • tälta eller campa
  • göra upp eld
  • plocka blommor eller gräva upp växter
  • skräpa ned inom området.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1973
Areal: cirka 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Raftöns naturreservat ligger längst ut i nordväst på Raftötången.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.