Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ranebo lund

Mussellav. Foto: Mikael Stenström

Ranebo lund har tidigt uppmärksammats för sina stora botaniska kvaliteter. Lundområdet är begränsat till en relativt smal zon mellan ett mäktigt bergsparti i söder och kulturmarker i norr.

Att ett lövskogsområde bestående av ädellövträd och en ovanligt rik lundvegetation finns här i det relativt karga och artfattiga Svartedalsområdet verkar lite märkligt. Förklaringen är den rika förekomsten av kalkspat i gnejsgrunden. Skogen har varit förskonad från avverkningar.

Drygt ett par hundra kärlväxter är noterade varav flera exklusiva för länet, till exempel häxört, ramslök, sårläka, myskmadra, underviol, lundviol, nästrot, skogssvingel och storgröe. Området är också rikt på lavar till exempel örtlav och mussellav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ranebo lunds naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra motorfordon
 • tälta
 • elda
 • störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • medföra okopplad hund
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Stenungsund

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Området är lättillgängligt via småvägar från Kode eller Jörlanda.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss