Hafsåsen

Foto: Jennifer Hood

Hafsåsen består av en brant skogsklädd sluttning intill en sjö. Här finns den mycket sällsynta mossan pepparporella. Den branta, steniga terrängen gör att det inte är helt lätt att gå i reservatet. Men för dem som lyckas ta sig upp på toppen väntar en fin utsikt över sjöar och skogar.

Pepparporella. Foto: Jennifer Hood

Pepparporella. Foto: Jennifer Hood

Hafsåsen utgörs av en 2,5 kilometer lång och sluttande västbrant som i avsatser stupar ner mot Knarrbysjön. Där finns gott om blockiga rasbranter, raviner, små bäckar och döda träd. I branten växer både gammal granskog och lövskog. Branten är en värdefull livsmiljö för många sällsynta arter, både fåglar, lavar, mossor, svampar och mollusker. Den mest skyddsvärda arten är mossan pepparporella som bara finns på ett fåtal ställen i södra Sverige. Hafsåsen är troligen är en av de rikligaste lokalerna i hela landet.

Brant terräng och fin utsikt

Strax sydväst om reservatet finns en badplats vid Knarrbysjön. Den branta sluttningen och stora stenblock, döda träd och raviner gör att det inom stora delar av reservatet kan vara besvärligt att ta sig fram. Den högsta punkten ligger 246 meter över havet, så från toppen av berget har man fin utsikt över skogar och sjöar. I norra delen av området leder en stig fram till lämningar av en silvergruva med tillhörande gruvgång från 1700-talet.

Foto: Jennifer Hood

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Hafsåsen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • gräva upp kärlväxter, samla in svampar, lavar, mossor, landmollusker och insekter, med undantag för matsvampar
  • skada eller ta bort levande och döda träs och buskar, även vindfällen
  • ställa upp husvagn/husbil
  • göra upp eld
  • utöva klättring i bergsbranter.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007
Areal: 50 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

Hitta hit

Hafsåsen ligger strax norr om Fengersfors i Åmåls kommun, vid östra sidan av Knarrbysjön.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.