Loholmen

Ön Loholmen i sjön Anten skyddades som naturminne 1961. Ön har en yta på drygt ett hektar och består till största delen av en gräsbevuxen klippa med ett trädbestånd på den nordöstra sidan. Ändamålet med fridlysningen är särskilt att skydda fågellivet på ön.


Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Loholmen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • stiga i land på ön under tiden den 1 mars – den 20 juni. Markägare har dock rätt att även under dessa tider uppehålla sig på ön.

Serviceinformation

Kontakt