Grimsheden

Foto: Hans Alexandersson

Grimsheden består av en rad olika naturtyper. Här hittar du blandskog med högt lövträdsinslag, gammal hällmarkstallskog samt en slåtteräng. Ängen har en mycket fin kärlväxtflora.

Naturreservatet Grimsheden sluttar österut, ner mot Knarrbysjöns stränder. Mittemot, på andra sidan sjön, finns naturreservatet Hafsåsen. Det går en stig från Fengersfors samhälle, in i reservatet.

I tallskogsområdet finns det gott om vackra utsiktsplatser, högt belägna på hällarna med god utsikt över Knarrbysjön.

Brudsporre och slåttergubbe

Områdets luckiga, lundartade blandskog är mycket skir och vacker på våren och sommaren. På marken i blandskogen växer blåsippor, jungfru Marie nycklar och hässleklocka. Än fler blommor finner du på slåtterängen i reservatet. Exempelvis brudsporre, darrgräs, ormrot, olika arter av jungfrulin, prästkrage, slåtterfibbla, slåttergubbe, svinrot, tvåblad och ängsvädd.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Grimsheden men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar
  • samla in djur
  • samla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar och svampar i sådana mängder att det hotar arternas fortlevnad i området. Bär och matsvamp får dock plockas och enstaka blommor får plockas för privat bruk
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada eller föra bort döda eller levande träd, kvistar, örter eller andra växtdelar annat än bär och matsvamp
  • utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2010
Areal: cirka 72 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

Hitta hit

Grimshedenreservatet når du genom att från riksväg 45 ta av mot Dals Långed. Efter ungefär en mil tar du av mot Fengersfors. Från Fengersfors - kör ett par kilometer mot Bengtsfors. Spana sedan efter en liten parkeringsplats, alldeles intill slåtterängen.

Om du kommer norrifrån - ta av från väg 164 mellan Bengtsfors och Åmål. Följ skylten som säger ”Fengersfors 6”. Fyra kilometer (ungefär) in på vägen hittar du reservatets parkeringsplats.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.