Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Liane

Foto: Lennart Olsson

Naturreservatet Stora Liane ligger i västra delen av det så kallade Lianefjället tre kilometer sydväst om Håveruds tätort.

Tjäder. Foto: Kent-Ove Hvass

Tjäder. Foto: Kent-Ove Hvass

Skogen i naturreservatet ska i fortsättningen få utvecklas fritt så att tjädern och många andra arter som är beroende av den gamla skogen kan fortleva. Flera tallar är upp mot 300 år gamla och har platta kronor med grova grenar, pansarbark och spiralvridning som är typiska för äldre träd. I naturreservatet ingår förutom gammal tallskog också sumpskogar, myrar och en botaniskt rik brant.

Berggrunden i består av lianeskiffer och här finns talrika spår från tidigare brytning av skiffer för kvarnstenstillverkning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Stora Liane men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • utplantera främmande växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2012
Areal: cirka 38 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mellerud

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss