Storsjön

Foto: Borås Stad

Storsjön är ett kommunalt naturreservat som ligger cirka 1 mil sydväst om Borås, inte långt från Viskafors. Det är ett populärt och väl utnyttjat rekreationsområde och utflyktsmål.

Här finns vandringsleder, motionsspår och iordninggjorda grillplatser och vindskydd. Många människor besöker området sommartid för att fiska och bada, och vintertid för att åka skidor och skridskor.

Sjön har oregelbunden form med många vikar och skär och små öar. Här häckar många fåglar, till exempel storlom, mindre strandpipare, grönbena och enkelbeckasin. Sjön omges av våtmarker och barrskog, varav en stor andel är gammal skog, med ett rikt fågelliv med arter som skogssnäppa, orre och tjäder.

I Bålån, som mynnar i sjöns norra del, finns flodpärlmussla och öring. Lillån är sjöns ursprungliga utlopp och rinner genom en mycket brant ravin. I ravinen växer gammal granskog med urskogskaraktär. Här finns gott om döda liggande och stående träd, och en värdefull flora av lavar, mossor och svampar.

Storsjön tillkom 1909 genom fördämning för vattenkraftsutvinning. Från början fanns sex små sjöar och flera gårdar och torp som då lades under vatten. På botten av sjön finns lämningar kvar av dessa gårdar, broar och odlingsrösen. Norra delen av området har använts för kolframställning på 1700- och 1800-talen och det finns flera välbevarade kolbottnar (rester efter kolmilor).

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Storsjöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter
 • sätta upp skylt, affisch, snitsel eller liknande
 • utöva bergsklättring
 • rida eller cykla utanför stigar och leder
 • anordna arrangemang utan tillstånd
 • göra upp eld annat än på iordningställd plats
 • framföra motordrivet fordon (gäller inte båt) annat än enligt förvaltarens anvisningar
 • ha okopplad hund inom entréområdet vid Boxhult samt inom badplatsen och träningsområde för orientering (skötselområden E4, R46, BS3).

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014
Areal: 459 hektar
Naturvårdsförvaltare: Borås Stad
Kommun: Borås

Hitta hit

Från Borås kör väg 41 till Viskafors. Sväng in på mindre väg som går västerut. Entrén ligger längs vägen mot badplats vid Storsjögården.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.