Trälebergskile

Trälebergskile ligger cirka fem kilometer norr om Lysekil. Det utgörs av en grund havsvik med omgivande strandängar. Två mindre åar rinner ut i den innersta delen av viken vilket gör att strandängarna till viss del är sötvattenpåverkade.

Kärrsnäppa. Foto: Pixabay

Trälebergs kile utgör en viktig uppehållsplats för näringssökande and- och vadarfåglar under vår och höst. Dessutom är stränderna goda häckningsplatser för många arter, som till exempel större strandpipare, rödbena och kärrsnäppa. Övriga arter som finns inom området är bland annat knipa, ejder, gravand och bläsand.

Föreskrifter

Det finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten. Allemansrättens regler gäller dock.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1970
Areal: cirka 72 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lysekil

Hitta hit

Ta vägen mot Lyse. Reservatet ligger i anslutning till vägen, i närheten av Lyse kyrka.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.