Snöfall i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Borgelemossarna

Klockljung. Foto: Skövde kommun

Borgelemossarna ligger i Dals-Eds kommun, i västra Dalsland. Naturreservatet är högt beläget, på 200–215 meter över havet. Det största värdet med Borgelemossen och angränsande mossar är kombinationen av hydrologiskt opåverkad myrmark, den sammanlagda våtmarksarealen, äldre orörda barrnaturskogar och det rika fågellivet. Här finns en påtaglig känsla av vildmark.

Rikt växt- och djurliv

Borgelemossen har ett varierat växt- och djurliv. Förutom typiska arter för myrmark i regionen finns inslag av västliga arter som till exempel klockljung, myrlilja och hedsäv samt nordliga arter som dvärgbjörk.

Tjäder- och orrspel förekommer och både trana och ljungpipare häckar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Borgelemossarna men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra fordon
  • göra upp eld; förbudet avser inte användning av stormkök eller motsvarande
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära boplats
  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar med undantag för bär och matsvamp
  • ha okopplad hund (gäller ej jägare med jakträtt vid jakt) eller annat lösgående husdjur
  • utan tillstånd från länsstyrelsen sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • utan tillstånd från länsstyrelsen anordna orienteringskontroller eller snitsla/markera spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2004
Areal: Cirka 598 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet är tillgängligt via vägen mot Klevmarken.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss