Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Valdalsbergen

Valdalsbergen utgör en östlig del av Väktor-platån, norr om Hjärtum. Skarpa dalgångar skär in i området. En av dessa är Valdalen som sträcker sig cirka tre kilometer in till Valdalssjön. Dalen kantas på nordostsidan av höga, skogklädda branter. Terrängen höjer sig här 75-100 meter upp mot platån, belägen cirka 175 meter över havet.

Som fallet är för de flesta västsvenska skogsområden var även Väktor-platån i det närmaste skoglöst under en längre period fram till senare delen av 1800-talet. Nutida skogar är oftast den första skogsgenerationen och åldern ligger på 90-120 år. För Valdalsbergen finns emellertid dokumenterat att omfattande avverkningar utfördes redan i mitten av 1920-talet.

Rikt växt- och djurliv

Floran i Valdalens rikkärr och granskog är artrik och flera ovanliga växter som tandrot, sårläka och skogssvingel växer här. Ekskogen i branterna har också botaniska värden. Här finns arter som blåsippa, vippärt och skogsvicker. På platån består skogen mest av olikåldrig tall med hög ålder och den är opåverkad av skogsbruk sedan länge.

Fågellivet är intressant med arter som tjäder, nattskärra, nötkråka, mindre hackspett och spillkråka.

Från körvägen längs Valdalen leder en mindre stig upp till Korshällevattnet. I övrigt finns inga stigar i området, men en stigslinga är planerad att märkas ut. Fina utsiktspunkter finns utefter bergkanten med utsikt över Göta älvs dalgång.

Gräsull. Foto: Mikael Asplund

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Valdalsbergens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon
  • göra upp eld
  • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
  • medföra okopplad hund
  • rida
  • cykla
  • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll
  • tälta
  • bergsklättra med klätterredskap.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2001
Areal: ca 97 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lilla Edet

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Norr om Hjärtum, vid Nedre Torp, går en liten väg in mot reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss