Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sunds branter

Utsikt från södra branten. Foto: Länsstyrelsen

Från Sunds bergsbranter är utsikten över sjön Stora Le och kringliggande skogslandskap imponerande. Tystnaden, känslan av orördhet och vildmarkskaraktär är påtaglig.

Naturreservatet Sunds branter omfattar tre delområden längs sjön Stora Les östra sida. Reservatet består av skogsklädda, kraftiga och blockrika bergsbranter. De högsta bergsryggarna ligger drygt 100 meter ovan Stora Les vattenyta.

Branter fulla av liv

På grund av branternas svårtillgänglighet finns här gamla barrblandskogar med gott om gamla träd och död ved, något som är en bristvara i många av dagens brukade skogar. Här finns en artrik och intressant flora bland mossor, lavar, svampar och kärlväxter. Bland annat växer här den starkt hotade kantlöken. Branterna erbjuder också viktiga häckningsplatser för flera fågelarter.

Känsla av vildmark

Tystnaden, känslan av orördhet och vildmarkskaraktär är påtaglig i reservatet. Här finns ingen markerad led, så ta det försiktigt när du besöker området.

Blockrik terräng. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Sunds branter, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada levande träd och buskar, samt skada eller ta bort döda träd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2019
Areal: 20 hektar
Kommun: Dals-Ed
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Hitta hit

Sunds branter ligger på östra sidan om sjön Stora Le. Hit tar du dig antingen söderifrån, från Håbo och norrut till Sund. Alternativt västerifrån, via Nössemark och sedan färja till sjöns östra sida. Reservatets parkering ligger öster om färjeläget, cirka 500 meter norr om Sund.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Karta

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss