Aktuella vädervarningar i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora och Lilla Bräcke

Foto: Lennart Olsson

Naturreservatet är beläget nordöst om Furusjön cirka två kilometer norr om samhället Ånimskog. Området ligger i den geologiskt intressanta Dalformationen och karakteriseras av ett kuperat skogslandskap.

De kalkrika lerskifferjordarna ger förutsättningar för skog med mycket lövträd samt inslag av ädellövträd som ask och ek. Asp är det dominerande lövträdet i området och andra vanligt förekommande trädslag är hassel, björk, tall och gran. Här finns flera sällsynta arter av kärlväxter, lavar, mossor och fåglar, exempelvis mussellav och nötkråka.

Den kalkrika berggrunden ger även förutsättningar för flertalet kalkkrävande kärlväxter, bland annat blåsippa, underviol och storrams. Enligt flora över Dalsland har även trollsmultron hittats i området. I reservatet har tidigare gjorts fynd av den sällsynta hällebräckan och ormbunksväxten rutlåsbräken.

Blåsippa. Foto: Lennart Olsson

Blåsippa. Foto: Lennart Olsson

Gården Lilla Bräcke används nu som bas för den camping som drivs av föreningen Grane IK. Reservatsområdet är lättillgängligt eftersom det ligger i nära anslutning till riksväg 45 och förhållandevis nära Ånimskog samhälle och är i dag välbesökt av både turister och kommuninvånare.

Uppskattade besöksmål är blåsippsbacken vid riksväg 45 samt utkiksplatsen vid Grotteberget. Den relativt branta stigen till Grotteberget är cirka 250 meter lång.

Den angränsande campingen och badplatsen vid Furusjön är också populära platser, liksom fotbollsplanen och förekommande logdanser i en av gårdsbyggnaderna. En parkeringsplats vid gården Lilla Bräcke används av besökare till både badplatsen och reservatet. Från parkeringen utgår en välbesökt vandringsstig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Stora och Lilla Bräcke men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • Tälta i mer än ett dygn
  • Ställa upp husvagn eller husbil
  • Samla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller svampar. Bär och matsvamp får dock plockas för privat bruk
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • Inplantera främmande växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016
Areal: cirka 63 hektar
Naturvårdsförvaltare: Åmåls kommun
Kommun: Åmål

Hitta hit

Det finns parkering intill E45 där stigen till Grotteberget går upp.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss