Nolhagaviken

Foto: John Dagobert

Strax utanför centrala Alingsås ligger Nolhagaviken, som är ett populärt strövområde. Från det handikappvänliga fågeltornet kan du bland annat se gulärla och enkelbeckasin.

Den nordöstligaste viken av sjön Mjörn, Nolhagaviken, är näringsrik. De grunda bottnarna och den rika växtligheten vid Säveåns mynning har skapat förutsättningar för ett rikt fågelliv. Viken ligger strax utanför Alingsås centrum och är därför ett välbesökt strövområde.

Rikt fågelliv i viken

De tidigare igenvuxna strandängarna har restaurerats och betas numera av kor. Här häckar arter som tofsvipa, gulärla och enkelbeckasin. I alskogen och videsnåren uppehåller sig hackspettar och många olika småfågelarter. Området är nog ändå mest känt som rastlokal för flyttfåglar. Änder, svanar och kanadagäss kan ofta ses i stora flockar på våren och hösten. Under sommaren när det blir lågvatten i sjön blottläggs sand och gyttjebankar där flyttande vadarfåglar brukar rasta.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Nolhagavikens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • under tiden 15 april - 15 augusti beträda område 2 a och b i skötselplanen
 • framföra motordrivet fordon
 • landa med luftfarkost
 • tälta eller uppställa husvagn
 • elda på annan plats än av naturvårdsförvaltaren iordningställd eldstad
 • medföra okopplad hund
 • rida
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildat: 1993
Areal: Cirka 51 hektar
Naturvårdsförvaltare: Alingsås kommun
Kommun: Alingsås

En del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Från Alingsås centrum utgår både bilväg och gångväg mot Nolhaga vid Mjörn.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.